CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'ESPELEOLOGIA

· Visites cada dimarts de 18 a 21 h

· Per a visites  fora d’aquest horari, visites escolars o grups, contacteu : cev@cevallirana.com